بیماریها و مشکلات ماهی ها

با سلام به همه عزیزان.

برای استفاده بهتر از این مجموعه پیشنهاد میشود به مطالب بخش های مختلف این مبحث مراجعه و آن را مرور فرمایید.

شما میتوانید متناسب با نیاز یا شرایط خود از پشتیبانی حضوری یا تلفنی برای رفع مشکل یا همفکری نیز بهره مند شوید.

 

 

روش کار این مجموعه

مقدمه در رابطه با بیماریها و مشکلات ماهیها و آبزیان

معرفی بیماریها و مشکلات ماهی ها

راهنمای تشخیص بیماری و مشکل ماهی

آشنایی با داروها و مواد شیمیایی مورد استفاده در بیماریهای ماهی ها