بهداشت، بیماری و درمان ماهیان زینتی

می 6, 2020

بیماری انگلی ماهی های زینتی – استفاده از نمک برای از بین بردن انگل ماهی های آکواریومی

اوه ، محتوا محدود شده است متأسفیم ، اما این پست محدود به افرادی است که این صفحه را خریداری کرده اند. با خرید این محتوای […]
آوریل 29, 2020

بیماری ماهی های آکواریوم – تلفات ماهی و ظهور لکه های ریز شبیه نمک روی بدن ماهی

اوه ، محتوا محدود شده است متأسفیم ، اما این پست محدود به افرادی است که این صفحه را خریداری کرده اند. با خرید این محتوای […]
آوریل 27, 2020

بیماری ماهی دیسکس – مشکل غذا نخوردن ماهی

اوه ، محتوا محدود شده است متأسفیم ، اما این پست محدود به افرادی است که این صفحه را خریداری کرده اند. با خرید این محتوای […]
آوریل 22, 2020

بیماری ماهی کوی – خوردگی و از بین رفتن باله ها و ایجاد زخم بزرگ روی بدن

اوه ، محتوا محدود شده است متأسفیم ، اما این پست محدود به افرادی است که این صفحه را خریداری کرده اند. با خرید این محتوای […]