طراحی، ساخت، منظره آرایی و دکوراسیون آکواریوم

آوریل 17, 2020

آشنایی با طراحی منظره در آکواریوم گیاهی

چطور منظره یک آکواریوم گیاهی را طراحی می کنید؟ یک قسمت از طراحی منظره شما نوع بستر و فرم قرار گرفتن آن در تانک است. سنگها جزء دیگری از طراحی منظره آکواریوم گیاهی شما هستند. کاربرد چوب نیز در منظره تانک شما می تواند به کنتراست زیبایی در منظره داخلی تانک منجر شود. یک طراحی منظره زیبا در بر گیرنده اطلاع از اصول منظره آرایی و بهر ه گیری از عاصر تزئینی درست و در جای مناسب است.
آوریل 12, 2020

طراحی منظره آکواریوم گیاهی – طرح ۹۶

طراحی منظره آکواریوم گیاهی 300 لیتری - طرح ۹۶
آوریل 12, 2020

طراحی منظره آکواریوم گیاهی – طرح ۱۰۵

طراحی منظره آکواریوم گیاهی300 لیتری - طرح ۱۰۵
آوریل 12, 2020

طراحی منظره آکواریوم گیاهی – طرح ۹۴

طراحی منظره آکواریوم گیاهی 270 لیتری - طرح ۹۴