ماهیهای زینتی و جانوران آکواریومی

ماهیهای راه رونده Walking fish – ambulatory fish

شناسایی انواع ماهی راه رونده و ماهیانی که قادر به حرکت در بیرون از آب هستند

 

 

ماهی راه رونده یا ماهی سیار به گونه هایی از ماهی ها اطلاق میشود که قادر به حرکت طولانی مدت در روی زمین و در خارج از آب هستند.

 

ماهی دست دار handfish و وزغ ماهی frogfish

 

 

ماهی دست دار handfish

 

در بعضی ماهی ها نیز حالات غیر معمول حرکت دیده میشود، مثل پیاده بر روی کف دریا در ماهی دست دار handfish و وزغ ماهی frogfish

 

وزغ ماهی frogfish

 

اغلب ماهی های راه رونده دوزیست هستند که آنها را قادر میکند زمان طولانی تری را در خارج از آب سپری کنند. این ماهیها از روشهای مختلفی برای حرکت استفاده میکنند. روشهای حرکتی نظیر حرکت ماری موجی شکل جانبی و حرکت سه پایی از این دست است.

 

ماهی گل خورک mudskippers

 

ماهی گل خورک mudskippers

ماهی گل خورک mudskippers بهترین نمونه ماهیهای تطبیق یافته با زندگی در خشکی در بین ماهی های معاصر به شمار میرود.

 

ماهی گل خورک mudskippers

 

ماهی گل خورک قادر است روزها در خارج از آب بسر برده و حتی از درختان مانگرو به مقدار کم بالا رود.

 

 

گورامی بالارونده climbing gourami

گورامی بالارونده climbing gourami

گورامی بالارونده climbing gourami که معمولا به ماهی راه رونده موسوم است اگرچه به راستی راه نمی رود ولی حرکتش به روشی شگفت انگیز از طریق کاربرد لبه های توسعه یافته آبششی و به جلو راندن خود توسط باله ها و دم ماهی صورت میگیرد.

گورامی بالارونده climbing gourami

 

 

بعضی گزارشات حاکی از بالا رفتن گورامی بالارونده از درختان نیز است.

 

 

فیلم حرکت گورامی بالارونده climbing gourami بر روی زمین
کوسه ماهی سر دوشی epaulette shark

کوسه ماهی سر دوشی epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum)

 

کوسه ماهی سر دوشی epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) تمایل به زندگی در آبهای کم عمق دارد، جایی که شنا کردن در آن مشکل است و معمولا در حال راه رفتن بر روی شن ها و صخره های ساحلی توسط باله های سینه ای ماهیچه ای خود دیده میشود.

 

کوسه ماهی سر دوشی epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum)

 

این کوسه ماهی در مناطقی با تغییرات وسیع عمق که ناشی از جزر و مد است زندگی میکند. اگر در خارج از آب قرار گیرد قادر است برای چندین ساعت زنده بماند و قادر به حرکت در روی زمین بوده تا خود را به آب برساند و از اینرو توسط ساکنان محلی در محدود طبیعی خود دیده میشوند.

 

 

گربه ماهی راه رونده walking catfish

گربه ماهی راه رونده walking catfish

تعدادی ماهی نیز وجود دارند که حرکتشان کمتر با عنوان راه رفتن واقعی قابل توصیف هستند از جمله گربه ماهی راه رونده walking catfish . این ماهی با لول خوردن در روی زمین، از باله های سینه خود برای حرکت به جلو بهره میبرد. گربه ماهی راه رونده دارای سیستم تنفسی ویژه ای است که وی را قادر میسازد تا چند روز در خارج از آب زنده بماند.

 

ماهی سرماری شمالی Northern snakehead

ماهی سرماری شمالی Northern snakehead

 

 

بعضی گونه ها مهاجم هستند از جمله ماهی سرماری شمالی Northern snakehead در ایالات متحده امریکا.

 

 

ماهی رویولوس مانگرو mangrove rivulus

ماهیان پلیپتریدها Polypterids دارای ریه های ابتدایی هستند و قادرند به شکل ناشیانه در روی زمین حرکت کنند.

ماهی رویولوس مانگرو mangrove rivulus

 

ماهی رویولوس مانگرو mangrove rivulus قادر است ماه ها در خارج از آب زنده مانده و در محلهایی نظیر کنده های توخالی درختان جایگزین شود.

 

خارماهی پرنده flying gurnard

 

خارماهی پرنده flying gurnard

 

بعضی از گونه های ماهی نیز قادر به راه رفتن در بستر دریا و البته نه در روی خشکی هستند . یکی از این نمونه ها عبارت از خارماهی پرنده flying gurnard است که البته در واقع پروازی نمیکند و نباید با ماهی پرنده اشتباه گرفته شود.

خفاش ماهیان خانواده Ogcocephalidae نیز قادر به راه رفتن در کف دریا هستند.

 

ماهی سه پا Bathypterois grallator

 

ماهی سه پا Bathypterois grallator

 

ماهی سه پا Bathypterois grallator بر روی سه باله در روی بستر دریا برای شکار قرار میگیرد.

 

 

ماهی شش دار آفریقایی African lungfish

 

ماهی شش دار آفریقایی African lungfish (P. annectens)

 

 

ماهی شش دار آفریقایی African lungfish (P. annectens) میتواند از باله هایش برای راه رفتن در کف تانک یا مخزن نگهداری استفاده کند و به روشی مشابه با دست و پا که توسط مهره داران در روی خشکی برای حرکت استفاده میشود به جلو حرکت کند.

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا