پرورش آبزیان زینتیتکثیر و پرورش گیاهان آکواریومیراه اندازی و مدیریت آکواریوم گیاهیراه اندازی و نگهداری آکواریوم

آشنایی با بذر چمن و استفاده از آن در آکواریوم گیاهی

معرفی و شناسایی چمن مناسب آبزی برای برپایی تانک پلنت و منظره آبی و نیازمندیها و نکات نگهداری آن.

راه اندازی و نگهداری از اکواریوم به یکی از سرگرمی های جذاب امروزی بشر شهر نشین تبدیل شده است و در این بین طراحی و ساخت آکواریوم های گیاهی از جذابیت دو چندانی در بین طرفداران این سرگرمی برخوردار است. آکواریومهای گیاهی که پوشش چمنی در خود دارند یکی از جذاب ترین نمونه های قابل توجه در تانک های گیاهی است.

 

انواع چمن در آکواریوم:

گونه های مختلفی از گیاهان آبزی به عنوان پوشش چمنی در آکواریوم مورد استفاده و توجه هستند. انواع مختلف چمن از لحاظ رنگ، تراکم، شکل پوشش گیاهی و ارتفاع نهایی گیاه در آکواریوم و نیازمندیهای زیستی گیاه با یکدیگر تفاوت دارند و از اینرو شناخت انواع چمن آکواریومی و انتخاب گونه مناسب برای استفاده در آکواریوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از انواع گیاهان چمنی می توانیم به نمونه های زیر اشاره کنیم:

چمن موئی کوتاه

چمن موئی بلند

ساژیتاریا

مونت کارلو

 

 

خصوصیات لازم بدر چمن آکواریوم:

یک بذر چمن خوب جدا از اینکه متعلق به کدام گونه گیاهی است، باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

از قدرت نامیه خوبی برخوردار باشد

درصد زیادی از بذر جوانه بزند

بذر یکدست باشد و انواع مختلفی از بذور با هم مخلوط نباشند.

 

نکته های مورد توجه در کاشت چمن در آکواریوم:

در انتخاب نوع بذر چمن دقت کنید.

آکواریومی که آبگیری شده برای سبز کردن بذر چمن مناسب نیست.

مقدار خرید بذر و استفاده از آن در بستر، متناسب با نیازتان باشد:

اگر مقدار کمی بذر بخرید ممکن است نتوانید پوشش یکنواختی در بستر تانکتان ایجاد کنید و خرید و استفاده از بذر بیش از اندازه نیز سبب تراکم بیش از حد بذر در بعضی از نقاط بستر و خارج شدن پوشش گیاهی بستر از نمایی یکنواخت و زیبا می شود.

بطور تقریبی با حدود 2 گرم بذر گیاه مونت کارلو میتوان در سطحی به ابعاد یک متر در نیم متر پوشش چمنی را ایجاد کرد. محتوای یک شیشه کوچک ( شیشه پودر پنی سیلین) پوشش مناسبی را برای سطحی به ابعاد تقریبی 80 در 30 سانتیمتر ایجاد می کند.

نکات مهم در انتخاب نوع بذر چمن مناسب برای آکواریوم:

توجه به طراحی منظره در آکواریوم و جانمایی عناصر تزئینی آن

توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و محیط آکواریوم

توجه به سختی و حساسیت نگهداری چمن

توجه به نیازمندیهای زیستی گیاه مورد نظر

توجه به هم تانکیهای جانوری در آکواریوم

توجه به هم تانکیهای گیاهی در آکواریوم

توجه به اندازه فعلی و اندازه نهایی گیاه مورد نظر

توجه به طول عمر گیاه

توجه به علمیات نگهداری لازم برای گیاه.

 

علت محبوبیت چمن در آکواریوم گیاهی:

داشتن زیبای خاص

در اختیار قرار دادن فضای زیستی بیشتر در آکواریوم

ایجاد عمق در طراحی منظره آکواریوم

حداکثر تطبیق با طرح های سنگ در آکواریوم

حداکثر تطبیق با طرح های چوب در آکواریوم

 

شرایط لازم برای کاشت چمن در آکواریوم

دمای مناسب (در محدوده نیازمندی نوع گیاه)

گیاهان نیز به مانند ماهی ها در دامنه مشخصی از دما به بیشترین رشد و پایداری زیستی خود می رسند که بسته به گونه گیاه و شرایط محیطی، امکان تفاوتهایی در حدود مطلوب برای هر گیاه وجود دارد.

نور مناسب (در محدوده نیازمندی نوع گیاه)

دسترسی به نور مناسب یکی از مهم ترین نیازمندی های رشد و بقای گیاه در آکواریوم است. نور مناسب می تواند بصورت طبیعی و از نور خورشید و یا بصورت مصنوعی به وسیله لامپ تامین شود اما باید خصوصیات زیر را داشته و تامین کند:

طول مدت روشنایی و نور دهی لازم،

حضور نور برای ایجاد فتوسنتز در گیاه الزامی بوده تا از این طریق گیاه بتواند نیازمندیهای غذایی خود را تامین کند و نور نامناسب سبب کاهش رشد، بیماری، ضعف و نهایتا مرگ گیاه آبزی می شود.

شدت نور مناسب،

کمبود و زیاد بود نور، هر دو سبب مشکلات متعددی برای گیاه می شود، کاهش رشد و خراب شدن و مرگ گیاه در اثر نور کم رخ داده و در نور زیاد نیز سوختگی گیاه و حضور جلبک در آکواریوم از عمده ترین مسائل پیش رو خواهند بود.

طیف نور مطلوب

ویژگیهای نور مناسب در حیات گیاهان آبزی بسیار مهم بوده و نور نامناسب می تواند مشکلات دیگری از جمله گرم شدن محیط آبی آکواریوم را در پی داشته باشد که برای حیات جانوری و گیاهی آکواریوم مناسب نیست.

 

دی اکسید کربن مورد نیاز گیاه:

در ساخت غذا توسط گیاه وجود نور و دی اکسید کربن الزامی است و در نتیجه در آکواریوم های گیاهی باید همواره به تامین دی اکسید کربن مورد نیاز گیاه توجه داشت. قسمتی از این نیاز از طریق تبادلات گازی از محیط اطراف اکواریوم و از هوا وارد آب می شود و قسمتی نیز توسط جانوران آبزی ساکن آکواریوم از جمله ماهی ها تامین میشود و بقیه نیازمندی گیاه به دی اکسید کربن باید از طریق انحلا ل گاز دی اکسید کربن در آب و یا از طریق کودهای مخصوص یا قرص های تجاری تامین دی اکسید کربن در آب تامین شود.

مواد غذایی محلول در آب:

مواد غذایی مورد نیاز گیاهان از دو طریق تامین میشود:

جذب از طریق ریشه و قسمت های فرو رفته در بستر آکواریوم.

جذب از طریق اندامهای خارج از بستر توسط گیاه.

گیاهانی که فاقد ریشه هستند، مواد غذایی مورد نیاز خود را از بدنه آبی آکواریوم و از مواد مغذی محلول در آب توسط اندامهای شناور گیاه در آب به دست می آورند.

مواد غذایی بستر کاشت گیاه:

عناصر معدنی نظیر  کلسیم و فسفر و آهن و روی و مس و پتاسیم  و منگنر و کربن و منیزیم از نیازمندیهای مهم گیاهان آبزی و از جمله چمن ها هستند که به هنگام کاشت چمن و بعد در مراحل رشد و نگهداری آن باید در اختیار گیاه قرار گیرد. قسمتی از این مواد از طریق فضولات و ضایعات زیستی ماهی و قسمتی از طریق آب در اختیار گیاه قرار می گیرد و مابقی باید از طریق بستر در اختیار گیاه قرار داده شود و یا از طریق کودهایی تجاری که در زیر بستر قرار داده میشوند برای گیاه تامین شوند.

بستر مناسب برای گیاه

رشد و پایداری چمن در آکواریوم نیازمند بستری مناسب است تا از یک طرف مواد غذایی مورد نیاز را از طریق ریشه در اختیارش قرار دهد و از طرف دیگر دارای بافت مناسبی باشد تا امکان گردش و حرکت ریشه در میان و بین آن امکان پذیر بوده و گیاه به راحتی قادر به ریشه دوانی در آن باشد و بتواند اندام خود را بر روی بستر استوار نگهدارد.

بسترهای مناسب چمن باید خصوصیات زیر را داشته باشند:

از نظر سایز در حدود 2 تا 4 میلیمتر باشند،

سبک باشند تا ریشه در بینشان به راحتی حرکت کنند،

نرم باشند تا ریشه به خوبی در آن وارد شود

و  دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه باشند تا از مواد غذایی آن بهره ببرد

متناسب با نیازمندیهای گیاه مورد نظر باشند و خصوصیات فیزیکی و شیمایی لازم را برایش فراهم کنند.

کاربرد سنگ ریزه های کوچک و سنگین در کاشت چمن مناسب نیست زیرا بدلیل وزن بالایی که دارند به ریشه ظریف گیاه چمنی فشار وارد کرده و چمن به خوبی در آن نمی تواند ریشه دوانی کند.

 

هم نانکی های مناسب

هم تانکیهای جانوری در تغذیه از چمن و یا بهم ریختن ان می توانند نقش داشته و از اینرو باید به ساکنین جانوری آکواریوم در کنار انتخاب و استفاده از چمن در آکواریوم توجه داشت. 

هم تانکی های گیاهی نیز میتوانند بر سر استفاده از منابع غذایی و نور و فضای زیستی با چمن به رقابت پرداخته و از جهت نیز  باید به ترکیب مناسب گیاهی در آکواریوم دارای بستر چمنی توجه داشت.

 

مراحل انجام کاشت چمن در آکواریوم عبارتند از:

اقدامات قبل از کاشت بذر چمن :

اقدامات در جین کاشت و سبز کردن بذر چمن:

اقدامات بعد از سبز شدن بذر و رشد چمن:

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا