تولید و مصرف غذای زنده در آبزی پروری

آشنایی با مکمل پروبیوتیک برای آبزیان پرورشی (ماهی و میگو)

آشنایی با مکمل پروبیوتیک برای آبزیان پرورشی (ماهی و میگو)

توجه به تغذیه آبزیان و مواد بکار رفته در ساخت جیره غذایی نقش بسیار مهمی در فعالبت آبزی پروری و سود آوری آن دارد. ماهی ها و آبزیان پرورشی در شرایط زیستی پر تنش و استرس زایی پرورش داده می شوند و از اینرو همواره مکمل های مختلفی برای بهبود کیفیت جیره و تامین نیازمندیهای زیستی خاص آبزیان پرورشی مورد توجه و استفاده بوده است. پروبیوتیکها در واقع مکمل های غذایی با منشا میکروبی هستند که ممکن است از باکتریها و یا مخمرها تولید شده باشند و با بهبود تعادل میکروبی در روده آبزیان سبب تاثیرات سودمند بر میزبان خود میشوند. در این مطلب به آشنایی با پروبیوتیک مورد استفاده در جیره آبزیان می پردازیم.  
آشنایی با میکروورم و کاربرد آن در تغذیه آبزیان microworms

آشنایی با میکروورم و کاربرد آن در تغذیه آبزیان microworms

میکرو ورمها در واقغ نماتد بوده و با نام علمی Panagrellus redivivus     شناخته می شوند و ظاهری کرم شکل و با رنگ روشن متمایل به سفید دارند. تغذیه آبزیان همواره یکی از جنبه های مهم در تکثیر و پرورش و نگهداری آنها بود و در رابطه با بچه ماهیان، ماهیان کوچک و ظریف و لاروهای تازه هچ شده ماهیان می تواند یک چالش در پیش روی علاقمندان ودست اندرکاران آبزی پروری باشد. تولید و مصرف غذای زنده به عنوان یک راهکار مهم و موثر برای تغذیه ماهی و آبزیان در مراحل اولیه زندگی همواره مورد توجه بوده و بسته به گونه و شرایط پرورش می توان از انواع مختلف غذای زنده استفاده کرد. بعضی ماهیان اندازه کوچکی داشته و هر نوع غذایی را نمی توانند بخورند و این مشکل در بچه ماهیان و لارو آبزیان که دهان کوچکی دارند بسیار مهم بوده و لارو ماهیان تخمگذاری چون فایتر و گورامی یا بسیاری از اعضای خانواده تتراها که اندازه کوچکی دارند باید با غذایی متناسب با قدرت شکارگری و قابلیت بلع بچه ماهیان تغذیه شوند.    نوزاد ماهی که نیازمند دریافت غذای با کیفیت بالا و اندازه مناسب است       از دیرباز استفاده ار سیست آرتمیا برای تغذیه …
دکمه بازگشت به بالا