تکثیر و پرورش آبزیان

اهمیت نسبت سطح به حجم مخزن ماهی یا آکواریوم

اهمیت نسبت سطح به حجم مخزن ماهی یا آکواریوم

ماهیها و سایر جاندارن آبزی ساکن آکواریوم وابستگی مستقیم به شرایط زیستی فراهم شده در آکواریوم توسط شما دارند. یکی از عوامل مهم و حیاتی در ادامه زندگی ماهی ها و سایر جانوران آبزی ساکن تانک شما میزان اکسیژنی است که در دسترس آنها قرا می گیرد. میزان اکسیژن محلول در آب وابستگی مستقیم به نسبت سطح آکواریوم به حجم آبگیری آن دارد. در این مطلب به نقش سطح در دسترس در آکواریوم بر شرایط زیستی آکواریوم می پردازیم.  
مدرسه ماهی ها

مدرسه ماهی ها

شاید شما نیز تجریه اینکه ماهیهای شما نسبت به حضورتان عکس العمل نشان داده و به نظر می رسد شما را می شناسند را داشته باشید. در واقع ماهی ها نیز موجودات هوشمندی هستند و توانایی یادگیری دارند.شاید شما نیز علاقمند باشید تا بدانید آیا میشود به ماهی ها آموزش داد و اینکه ماهی ها چقدر توانایی یادگیری دارند؟ در این مطلب به آشنایی یا آموزش ماهی ها و روند یادگیری در آنها می پردازیم.  
شناخت تعداد مناسب ماهی قابل نگهداری در یک آکواریوم

شناخت تعداد مناسب ماهی قابل نگهداری در یک آکواریوم

تقریبا می توان گفت همه کسانی که صاحب ماهی زینتی هستند یک یا چند بار به آکواریوم خود خیره شده و از خود پرسیده اند که واقعا چه تعداد ماهی در آن می توانند نگهداری کنند. متاسفانه آکواریومها در کنار خود برچسب راهنمای ماهی دار کردن و تعداد مناسب ماهی برای تانک خریداری شده را ندارند. درنتیجه بسیاری از علاقمندان تازه کار و یا کم تجربه در سرگرمی آکواریوم در ابتدا تانک خود را با تعداد زیادی ماهی زینتی دوست داشتنی پر کرده و غالبا با نتیجه تاسف بار یا فاجعه آمیز مواجه شده اند. پس چطور یک صاحب ماهی باید بداند که چه تعداد ماهی برای آکواریوم وی مناسب است؟ در این امر چندین فاکتور دخیل بوده و روشهای مختلفی برای تشخیص ماهیدار کردن امن وجود دارد که به دنبال به آن پرداخته می شود. مهمترین فاکتورهایی که برای تشخیص تعداد درست ماهی در یک آکواریوم باید در نظر داشته باشید عبارتند از: قانون  ۲/۵ سانت از طول ماهی به ازای ۴ لیتر آب. قانون یک اینچ ماهی به ازای یک گالن آب مهمترین و معروف ترین فاکتوری است که به عنوان یک اصل برای تعیین تراکم ماهیدار کردن در یک آکواریوم مورد توجه است. این امر یک روش …
آشنایی با مکمل پروبیوتیک برای آبزیان پرورشی (ماهی و میگو)

آشنایی با مکمل پروبیوتیک برای آبزیان پرورشی (ماهی و میگو)

توجه به تغذیه آبزیان و مواد بکار رفته در ساخت جیره غذایی نقش بسیار مهمی در فعالبت آبزی پروری و سود آوری آن دارد. ماهی ها و آبزیان پرورشی در شرایط زیستی پر تنش و استرس زایی پرورش داده می شوند و از اینرو همواره مکمل های مختلفی برای بهبود کیفیت جیره و تامین نیازمندیهای زیستی خاص آبزیان پرورشی مورد توجه و استفاده بوده است. پروبیوتیکها در واقع مکمل های غذایی با منشا میکروبی هستند که ممکن است از باکتریها و یا مخمرها تولید شده باشند و با بهبود تعادل میکروبی در روده آبزیان سبب تاثیرات سودمند بر میزبان خود میشوند. در این مطلب به آشنایی با پروبیوتیک مورد استفاده در جیره آبزیان می پردازیم.  
آشنایی با میگو، لابستر، شاه میگو و خرچنگ

آشنایی با میگو، لابستر، شاه میگو و خرچنگ

سخت پوستان زینتی یکی از جانداران مورد علاقه برای نگهداری در آکواریوم بوده و به دلیل شکل خاص و رفتار ویژه ای که دارند مورد توجه بسیاری از علاقمندان سرگرمی آکواریوم هستند. اینکه کدام سخت پوست را میگو بنامیم و کدام خرچنگ است و یا لابستر مطلبی است که در این پست به آن می پردازیم.  
آشنایی با جلبک سبز اسپیرولینا

آشنایی با جلبک سبز اسپیرولینا

آشنایی با جلبک سبز اسپیرولینا
دکمه بازگشت به بالا