بهداشت، بیماری و درمان ماهیان پرورشی

قرنطینه آبزیان آبشور

قرنطینه آبزیان آبشور

آبزیان آب شور به دلیل اینکه در اقیانوسها و منابع آبی شور تحت شرایط با ثبات زیستی در طول دوره عمر خود بوده اند نسبت به تغییر شرایط حساسیت بیشتری از خود نشان داده و در نتیجه باید هر گونه دستکاری آبزیان آب شور زینتی و پرورشی با دقت بیشتری صورت گیرد. طبعا نگهداری آبزیان آب شور مستلزم هزینه زیادی برای ثبات شرایط محیطی در دسترس برای آنهاست و ظهور بیماری در جانوران یک اکوسیستم آب شور و یا احتمال ورود بیماری باید به دقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. قرنطینه آبزیان آب شور راهکاری است برای کنترل بیماری در آبزیان مورد نگهداری یا ماهی ها و آبزیانی که قرار است به مجموعه نگهداری ما وارد شوند. در این مطلب به آشنایی با قرنطینه در آبزیان آب شور می پردازیم.  
بیماری ماهی کوی – خوردگی و از بین رفتن باله ها و ایجاد زخم بزرگ روی بدن How to Treat Fin Rot in Koi

بیماری ماهی کوی – خوردگی و از بین رفتن باله ها و ایجاد زخم بزرگ روی بدن How to Treat Fin Rot in Koi

نگهداری از ماهی های کوی به سرگرمی مورد علاقه بسیاری از علاقمندان به ماهی های زینتی تبدیل شده است. به دلیل زیبایی و تنوع رنگ بسیاری که در این ماهی وجود دارد و نیز به دلیل مقاومتی که نسبت به شرایط نامناسب محیطی از خودنشان می دهد. اما این ماهی نیز مانند هر جاندار دیگری دچار مشکلات و بیماریهای مختلفی میشود که یکی از آنها پوسیدگی باله و زخم روی بدن است.  
آشنایی با داروهای پایه برای ماهیان آب شور

آشنایی با داروهای پایه برای ماهیان آب شور

داروهای پایه گروهی از مواد شیمایی و ترکیبات هستند که بصورت تجاری تهیه و به شکل خالص در دسترس بوده و به دلیل نوع بسته بندی و لزوم کاربرد در اندازه و ترکیب مناسب باید توسط افراد مطلع و با تجربه برای پیشگیری و درمان بیماری های آبزیان آب شور مورد استفاده قرار گیرند. این ترکیبات به دلیل اینکه در حجمهای بالاتر از کاربرد خانگی بسته بندی میشوند معولا توسط تکثیر کنندگان، نگهدارندگان و پرورش دهندگان تجاری ماهیان آب شور مورد استفاده قرار میگیرند. در این مطلب به آشنایی با انواع داروهای پایه و پر کاربرد در بهداشت و درمان ماهیان آب شور می پردازیم.
دکمه بازگشت به بالا