مارس 27, 2020

فضای زیستی مورد نیاز برای ماهی

بهینه کردن شرایط فضای زیستی و تعیین  تعداد درست ماهی یا آبزی قابل نگهداری در یک آکواریوم همانقدر که یک هنر محسوب میشود، به همان اندازه و یا حتی بیشتر از آن، یک علم به حساب می آید که باید از آن اطلاع داشته و از اصول آن پیروی کرد. آنچه برای بقای یک موجود زنده باید فراهم شود تنها در فراهم کردن غذا و محلی برای نگهداری شدن خلاصه نمیشود. فضای زیستی مناسب به یک موجود فرصت زندگی سالم و شاد را داده و شما نیز در اینحال قادر خواهید بود از حداکثر زیبایی و طراوت زندگی آن موجود بهره مند شوید.
آوریل 1, 2020

ماهیان غیر مجاز برای آکواریوم های گیاهی

ماهیان غیر مجاز برای آکواریوم های گیاهی
آوریل 1, 2020

ماهی های مناسب برای آکواریوم گیاهی

ماهی های مناسب برای آکواریوم گیاهی
آوریل 2, 2020

ماهی های مناسب برای آکواریوم گیاهی نانو

ماهی های مناسب برای آکواریوم گیاهی نانو