مارس 27, 2020

فضای زیستی مورد نیاز برای ماهی

بهینه کردن شرایط فضای زیستی و تعیین  تعداد درست ماهی یا آبزی قابل نگهداری در یک آکواریوم همانقدر که یک هنر محسوب میشود، به همان اندازه و یا حتی بیشتر از آن، یک علم به حساب می آید که باید از آن اطلاع داشته و از اصول آن پیروی کرد. آنچه برای بقای یک موجود زنده باید فراهم شود تنها در فراهم کردن غذا و محلی برای نگهداری شدن خلاصه نمیشود. فضای زیستی مناسب به یک موجود فرصت زندگی سالم و شاد را داده و شما نیز در اینحال قادر خواهید بود از حداکثر زیبایی و طراوت زندگی آن موجود بهره مند شوید.
مارس 31, 2020

آشنایی با پالاداریوم ( آکواریوم گیاهی + تراریوم)

آشنایی با پالاداریوم ( آکواریوم گیاهی + تراریوم)
آوریل 1, 2020

آشنایی با منظره آبی وابی کوزا

آشنایی با منظره آبی وابی کوزا
آوریل 2, 2020

اصول طراحی منظره در آکواریوم گیاهی نانو

اصول طراحی منظره در آکواریوم گیاهی نانو