مارس 27, 2020

فضای زیستی مورد نیاز برای ماهی

بهینه کردن شرایط فضای زیستی و تعیین  تعداد درست ماهی یا آبزی قابل نگهداری در یک آکواریوم همانقدر که یک هنر محسوب میشود، به همان اندازه و یا حتی بیشتر از آن، یک علم به حساب می آید که باید از آن اطلاع داشته و از اصول آن پیروی کرد. آنچه برای بقای یک موجود زنده باید فراهم شود تنها در فراهم کردن غذا و محلی برای نگهداری شدن خلاصه نمیشود. فضای زیستی مناسب به یک موجود فرصت زندگی سالم و شاد را داده و شما نیز در اینحال قادر خواهید بود از حداکثر زیبایی و طراوت زندگی آن موجود بهره مند شوید.
مارس 30, 2020

آشنایی با بذر چمن و استفاده از آن در آکواریوم گیاهی

گونه های مختلفی از گیاهان آبزی به عنوان پوشش چمنی در آکواریوم مورد استفاده و توجه هستند. انواع مختلف چمن از لحاظ رنگ، تراکم، شکل پوشش گیاهی و ارتفاع نهایی گیاه در آکواریوم و نیازمندیهای زیستی گیاه با یکدیگر تفاوت دارند و از اینرو شناخت انواع چمن آکواریومی و انتخاب گونه مناسب برای استفاده در آکواریوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مارس 31, 2020

روش سبز کردن بذر چمن آبزی در آکواریوم گیاهی

روش سبز کردن بذر چمن آبزی در آکواریوم گیاهی
مارس 31, 2020

مراقبت های لازم برای چمن آبزی در آکواریوم گیاهی

مراقبت های لازم برای چمن آبزی در آکواریوم گیاهی