تکثیر زالو

دسامبر 11, 2018

آموزش حضوری (تئوری و عملی) نگهداری، پرورش و تکثیر زالو طبی

در طی دوره آموزش حضوری نگهداری، پرورش و تکثیر زالو طبی، شما ضمن آشنایی با بیولوژی و فیزیولوژی زالوی پزشکی، گام به گام با نحوه راه اندازی […]