آموزش نگهداری، پرورش و تکثیر آرتمیا و نقش وکاربرد آن در غذای ماهیها و آبزیان

دوره آنلاین آشنایی با راه اندازی و مدیریت فروشگاه ماهیان زینتی و لوازم و تجهیزات آکواریوم
دسامبر 20, 2018
آموزش کارآفرینی و مدیریت در تجارت آکواریوم و ماهیان زینتی
مارس 1, 2019

آموزش نگهداری، پرورش و تکثیر آرتمیا و نقش وکاربرد آن در غذای ماهیها و آبزیان

Course Content

Lessons Status
1

وضعیت و جایگاه تکثیر و پرورش آرتمیا

2

زیست شناسی آرتمیا

3

شرایط فیزیکو شیمیایی محیط زیست آرتمیا

4

Lesson

5

کاربرد سیست و فرآورده های آرتمیا

6

تاسیسات و تجهیزات لازم برای پرورش و تکثیر آرتمیا

7

اطلاعات مورد نیاز برای شروع پرورش و نگهداری آرتمیا

8

اصول پرورش و نگهداری آرتمیا

9

اصول و مبانی تغذیه آرتمیا

10

اصول و مبانی تکثیر آرتمیا

11

زیست شناسی سیست آرتمیا

12

کپسول زدایی سیست آرتمیا

13

مشکلات و بیماریهای آرتمیا

14

اطلاعات تجاری تولید و مصرف صنعت آرتمیا

15

مدیریت تولید و فروش آرتمیا

16

راه اندازی کارگاه تکثیر و پرورش آرتمیا

17

قوانین و مقرارت تکثیر و پرورش آرتمیا

18

نگهداری آرتمیا

19

سوالات متداول تکثیر و پرورش آرتمیا

20

کتب،مجلات و منابع اطلاعاتی مفید برای تکثیر و پرورش آرتمیا