Water lettuce/Pistia

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • #9060

  Water lettuce/Pistia

   

  [caption id="attachment_8834" align="alignnone" width="1024"]freshwater-aquarium-plant-Planted-Tank-aquascape- Water lettuce-Pistia stratiotes-آشنایی یا گیاهان آکواریوم آب شیرین-انواع گیاه آبزی شناور- کاهوی آبی-راه اندازی و نگهداری تانک پلنت freshwater-aquarium-plant-Planted-Tank-aquascape- Water lettuce-Pistia stratiotes-آشنایی یا گیاهان آکواریوم آب شیرین-انواع گیاهان آبزی شناور- کاهوی آبی-راه اندازی و نگهداری تانک پلنت[/caption]

  Conservation status

  Least Concern (IUCN 3.1)

  Scientific classification

  Kingdom: Plantae
  Clade: Tracheophytes
  Clade: Angiosperms
  Clade: Monocots
  Order: Alismatales
  Family: Araceae
  Subfamily: Aroideae
  Tribe: Pistieae
  Genus: Pistia
  Species: P. stratiotes

  Binomial name
  Pistia stratiotes

  Synonyms

  Kodda-Pail Adans.
  Zala Lour.
  Apiospermum Klotzsch
  Limnonesis Klotzsch
  Zala asiatica Lour.
  Pistia spathulata Michx.
  Pistia crispata Blume
  Pistia leprieuri Blume
  Pistia linguiformis Blume
  Pistia minor Blume
  Pistia occidentalis Blume
  Pistia aegyptiaca Schleid.
  Pistia commutata Schleid.
  Pistia obcordata Schleid.
  Pistia horkeliana Miq.
  Pistia africana C.Presl
  Pistia amazonica C.Presl
  Pistia weigeltiana C.Presl
  Pistia turpinii K.Koch
  Apiospermum obcordatum (Schleid.) Klotzsch
  Limnonesis commutata (Schleid.) Klotzsch
  Limnonesis friedrichsthaliana Klotzsch
  Pistia aethiopica Fenzl ex Klotzsch
  Pistia brasiliensis Klotzsch
  Pistia cumingii Klotzsch
  Pistia gardneri Klotzsch
  Pistia natalensis Klotzsch
  Pistia schleideniana Klotzsch
  Pistia texensis Klotzsch

  Species Overview

  Native to: global tropics and subtropics

  Pistia is a genus of aquatic plants in the arum family, Araceae. It is the sole genus in the tribe Pistieae which reflects its systematic isolation within the family. The single species it comprises, Pistia stratiotes, is often called water cabbage, water lettuce, Nile cabbage, or shellflower. Its native distribution is uncertain but is probably pantropical; it was first discovered from the Nile near Lake Victoria in Africa. It is now present, either naturally or through human introduction, in nearly all tropical and subtropical fresh waterways and is considered an invasive species as well as a mosquito breeding habitat. The genus name is derived from the Greek word πιστός (pistos), meaning “water,” and refers to the aquatic nature of the plants. The specific epithet is also derived from a Greek word, στρατιώτης, meaning “soldier,” which references the sword-shaped leaves of some plants in the Stratiotes genus.

  Considered to be one of the most widely distributed aquatic plants globally, its true native distribution is a bit unclear. Its widespread distribution in most countries with a tropical climate may be the result of its ancient use as medicine for humans, as well as its use as fodder for cattle and pigs. Both fossil records and its description by William Bartram in the 1700s call its status as non-native to Florida into question. However, it does clearly invade and alter aquatic systems in Florida where it was not previously known to be present. Water lettuce spreads rapidly via new daughter plants from horizontally growing stolons, produces copious amounts of viable seed, and can regenerate and start new populations from plant fragments. For more detailed life history see Biology and Control of Aquatic Plants: Chapter 2:12.

  Species Characteristics

  Family: Araceae

  Habit: floating aquatic herb.

  Leaves: wavy or scalloped margins and are thick, light green, covered with short hairs and water-repellant, can reach up to one foot in length; leaves are attached to one another at the plant’s base to form a free-floating rosette.

  Roots: white to tan, long and feathery and hang beneath the rosette of leaves.

  Flowers: inconspicuous, borne in a spathe and spadix arrangement. The greenish spadix, a spike-like structure in the center of the inflorescence that houses separate female and male flowers, is sheathed by the white spathe, a hairy leaf-like bract.

  Fruit/Seeds: each 2 mm-long fruit can contain up to 20 tiny, golden-brown seeds.

  Distribution in Florida: statewide.

  Description

  Pistia stratiotes is a perennial monocotyledon with thick, soft leaves that form a rosette. It floats on the surface of the water, its roots hanging submersed beneath floating leaves. The leaves can measure 2 – 15 cm long and are light green, with parallel venations and wavy margins. The surface of the leaves is covered in short, white hairs which form basket-like structures that can trap air bubbles and increase the plant’s buoyancy. The spongy parenchyma with large intercellular spaces in the leaves also aids the plant in floating. The flowers are dioecious, lack petals, and are hidden in the middle of the plant amongst the leaves. Pistia stratiotes has a spadix inflorescence, containing one pistillate flower with one ovary and 2 – 8 staminate flowers with two stamens. The pistillate and carpellate flowers are separated by folds in the spathe, where the male flowers are located above the female flowers. Oval, green berries with ovoid seeds form after successful fertilization. The plant undergoes asexual reproduction by propagating through stolons, yet evidence of sexual reproduction has also been observed in the ponds of Southern Brazil.

  Pistia stratiotes are found in slow-moving rivers, lakes, and ponds. The species displays optimal growth in the temperature range of 22 – 30 °C, but can endure extreme temperatures up to 35 °C. As a result, Pistia stratiotes do not grow in colder temperatures, beyond the tropics of Cancer and Capricorn. The species also require slightly acidic water in the pH range of 6.5 – 7.2 for optimal growth.

  Impacts

  Water lettuce forms dense mats that clog waterways making boating, fishing, and other water activities, impossible. These mats also degrade water quality by blocking the air-water interface and greatly reducing oxygen levels which can result in fish die-off and the overall reduction of aquatic fauna and flora diversity. It can also affect other animal communities by blocking access to the water and/or eliminating spaces the animals depend on for shelter and nesting

  Invasion

  Water lettuce is among the world’s most productive freshwater aquatic plants and is considered an invasive species. The species can be introduced to new areas by water dispersal, fragmentation, and hitchhiking on marine transportation or fishing equipment. The invasion of Pistia stratiotes in the ecosystem can lead to environmental and socio-economic ramifications to the community it serves. In waters with high nutrient content, particularly those that have been contaminated with human loading of sewage or fertilizers, water lettuce can exhibit weedy overgrowth. It may also become invasive in hydrologically altered systems such as flood control canals and reservoirs. The severe overgrowth of water lettuce can block gas exchange in the surface water, creating hypoxic conditions and eliminating or disrupting various native marine organisms. Blocking access to sunlight, large mats of water lettuce can shade native submerged plants and alter communities relying on these native plants as a source of food. The growth of these mats can also get tangled in boat propellers and create challenges for boaters or recreational fishermen.

  Pistia stratiotes feature in the life cycles of certain insect vectors for malaria and filariasis. Mosquitoes of the genus Mansonia can lay their eggs under the leaves of aquatic plants, such as Pistia stratiotes. Twenty-four hours later, the emerging larvae attach to the plant’s roots using its siphon tube for respiration. Within a week, larvae can develop into adult mosquitos, making Pistia stratiotes a potential breeding ground for vectors of infectious disease. The moth Samea multiplicalis also uses Pistia stratiotes as its primary host plant. Eggs are laid among leaves and stems of the host plant and larvae hatch and feed intensively as they develop.

  Control Methods

  Preventive Measures

  Do not sell, propagate, or move plants. Thoroughly clean boats and equipment before leaving infested waterways

  Chemical Control

  Herbicides have been effective in controlling Pistia stratiotes: diquat, glyphosate, terbutryn, 2,4-D, among many others. Yet, the use of herbicides must be critically assessed to prevent negative environmental impacts and possible toxic effects on marine life and human health.

  Herbicide selection is based on water use, selectivity to reduce damage to non-target native plants and cost. Several herbicides can be used as foliar sprays to selectively control water lettuce. Contact herbicides such as diquat, carfentrazone and flumioxazin are quickly absorbed by plant tissue and cause obvious damage within a few days, whereas systemic herbicides such as imazapyr, penoxsulam and bispyribac provide slower but very effective control. Submersed application of the contact herbicide flumioxazin is currently being evaluated for selective control of water lettuce, as are topramezone and the ALS herbicides.

  Source and additional details: Biology and Control of Aquatic Plants: Chapter 2:12

  Cultural/Physical Control

  Pistia stratiotes can be controlled with mechanical harvesters that remove the water lettuce from the infested waters and transport it to disposal onshore. Larger infestations can be removed with the aid of hydraulic excavators and tractors. To prevent the re-growth of Pistia stratiotes colonies, a long-term maintenance program should be implemented.

  Small infestations can be hand pulled. Water drawdowns can be used to “strand” and desiccate water lettuce on exposed shorelines, but the time needed to effectively dry large mats of plants can be long.

  Mechanical

  Mechanical harvesting can be done but the process should be designed to prevent the spread of water lettuce plantlets to other parts of the water body

  Biological Control

  Two species of insects are also being used as a biological control. Adults and larvae of the South American weevil Neohydronomous affinis feed on Pistia leaves, as do the larvae of the moth Spodoptera pectinicornis from Thailand. Both are proving to be useful tools in the management of Pistia stratiotes through the experimental recovery of benthic communities with hypoxic conditions.

  The water lettuce leaf moth (Spodoptera pectinicornis) was imported from Thailand and released in Florida in 1990 but failed to establish. The water lettuce leaf weevil (Neohydronomus affinis) was imported from South America to the US in mid-1980s and is now established throughout Florida, but its effect on water lettuce growth in Florida has been negligible.

  Native range

  The center of origin of Pistia stratiotes remains uncertain. However, the plant is thought to be native to South America or Africa. Described in Egyptian hieroglyphics and reported by Greek botanists, Dioscorides and Theophrastus, in the Nile River, the plant suggests an African origin. In addition, the co-evolution of Pistia stratiotes with various insects native to Brazil and Argentina, such as the water lettuce weevil, proposes a South American origin. It is a common aquatic plant in the southeastern United States, particularly in Florida. A more recent argument for nativity in Florida notes that it was recorded by botanist, William Bartram, in the St. Johns River basin in 1765, and fossil specimens dating back to the late Pleistocene (~12,000 BP) and early Holocene (~3,500 BP) period are reported from Florida. Yet, the rationale of southeastern, North American nativity remains controversial as disagreeing botanists claim the Spanish may have indirectly introduced into the plant into Florida’s basins from their ship ballast.

  Fossil record

  Pistia-like plants appear in the fossil record during the Late Cretaceous epoch in rock strata from the western interior of North America. They were first described as †Pistia corrugata by Leo Lesquereux in 1876 based on specimens from the Almond Formation of Wyoming (late Campanian age). However, based on more complete specimens from the Campanian Dinosaur Park Formation of southern Alberta, Canada, and other areas, they were redescribed as a separate genus, †Cobbania, primarily due to differences in leaf morphology. Younger fossils attributed to Pistia stratiotes have described from Eocene strata in the southeastern United States, and 350 fossil seeds of †Pistia sibirica have been described from middle Miocene strata of the Fasterholt area near Silkeborg in Central Jutland, Denmark. Fossils of this species have also been described from the Oligocene and Miocene of Western Siberia and from the Miocene of Germany.

  A specimen of Pistia stratiotes from the Florida peninsula dating from at least 3,550 years Before Present, as well as a report of early Holocene Pistia pollen from a lake in Florida, have cast doubt on the claim that Pistia stratiotes is not native to the southeastern United States.

  Uses

  Consumption

  While considered edible, Pistia stratiotes is not palatable as it is rich in calcium oxalate crystals that are bitter in taste. Nevertheless, there are records of the plant being utilized as famine food in India during the Great Famine of 1867-1878.

  The Hausa people of Nigeria utilized the ash of the plant as a substitute for salt due to its high concentration of potassium chloride, a mineral salt. This salt substitute, also called ‘zakankau,’ was of high importance, especially when imported salt was unavailable.

  Caution is advised when consuming Pistia stratiotes, as the plant is a hyperaccumulator, and can absorb and accumulate toxic heavy metals present in its environment. The presence of high concentrations of calcium oxalate crystals can induce various health concerns such as, inhibited mineral absorption and kidney stones.

  In Singapore and Southern China, Pistia stratiotes is commonly grown or collected as animal feed for ducks and pigs. Water lettuce is also considered an alternative for poultry feed in Indonesia due to its high content of crude protein.

  Medical treatment

  There are various medical uses of Pistia stratiotes throughout regions in Asia and Africa. In Nigeria, the dried leaves are prepared into a powder form and are applied to wounds and sores for disinfection. A similar use is present in Indian traditional medicine, where the powdered leaf is applied to syphilitic eruptions and skin infections. In Nigeria and Gambia, the leaf is infused in water to create an eyewash to treat allergic conjunctivitis. The eyewash is known to have a cooling and analgesic effect. Therefore, the plant is commonly called ‘eye-pity’ in Africa. In addition, the leaves of Pistia stratiotes can be burned into ash, and in Indian and Nigerian traditional medicine, the ash is used in treating ringworm infections of the scalp.

  Medicinal properties

  Anti-Inflammatory Properties: Extractions of the leaves of P. stratiotes reduces mast infiltration and degranulation in allergic reactions and presents anti-inflammatory properties. The ethanolic extracts have also been positively correlated with a reduction in inflammatory disorders such as, arthritis and fevers.
  Antifungal Properties: With the popular use of Pistia stratiotes as a traditional treatment for ringworms, researchers have tested P. stratiotes methanolic extracts on dermatophyte fungi. The results of the studies depicted significant fungicidal activity on T. rubrum, T. mentagrophytes, and E. floccosum.

  Environmental remediation

  The high sorption property of water lettuce makes it a great candidate for biodegradable oil sorbents in marine oil spills. Particularly, the leaves of Pistia stratiotes can efficiently absorb significant amounts of hydrocarbons due to its large surface area and hydrophobicity.

  As a hyper-accumulator, Pistia stratiotes has been studied as a potential candidate for wastewater treatment plants. The roots and leaves of the plant have been found to absorb excess nutrients and heavy metals, such as zinc, chromium, and cadmium in contaminated waters.

  Pistia stratiotes can be grown in water gardens to reduce harmful algal blooms and eutrophic conditions. The plant is able to control the growth of algae by restricting light penetration in the water column and competing for nutrients, with significant uptake of phosphorus and ammonia nitrogen.

  resources:

  en.wikipedia.org

  plants.ifas.ufl.edux

در حال نمایش 1 نوشته (از کل 1)
 • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.
دکمه بازگشت به بالا