قرارداد کارشناس فنی واحد آبزی پروری

همکاری در اجرای تحقیق و تدوین مقاله علمی
می 13, 2014

ما با مناسب ترین قیمت برای کارشناسی فنی واحد پرورش آبزیان شما در طول یک دوره پرورش به توافق می رسیم.

اگر به کار پرورش آبزیان زینتی یا خوراکی اشتغال دارید و سوال، ابهام و یا مشکلی در روند کاری خود دارید با ما تماس گرفته و از خدمات کارشناسی ما بهره مند شوید.

ما به پرورش و تکثیر و فروش انواع ماهیان زینتی اشتغال داشته و در این زمینه تجربه و تخصص داریم.

سالها تجره کاری و تخصص ما در رابطه با ماهیان و آبزیان پرورشی در خدمت شماست.