تغذیه دستی ماهی کوی

نوامبر 9, 2018

تغذیه دستی ماهی کوی غول پیکر Hand feeding a HUGE Koi fish

ماهی کوی یکی از ماهیان زینتی زیبا و مقاوم آب شیرین است که هم قابلیت نگهداری در حوضچه ها و استخرها و برکه ها در هوای […]