فروش میکرو ورم

نوامبر 7, 2019

فروش میکرو ورم برای تغذیه لارو آبزیان و ماهیان زینتی microworm

میکرو ورم ها با اندازه کوچکی که دارند می توانند گزینه مناسبی برای تغذیه بسیاری از جانداران آبزی در مراحل اولیه زندگی باشند. هم به دلیل […]
نوامبر 9, 2019

آشنایی با میکروورم و کاربرد آن در تغذیه آبزیان microworms

میکرو ورمها در واقغ نماتد بوده و با نام علمی Panagrellus redivivus     شناخته می شوند و ظاهری کرم شکل و با رنگ روشن متمایل به […]
نوامبر 11, 2019

دوره های آموزشی تکثیر، پرورش و کاربرد میکرو ورم microworms

کاربرد میکرو ورم ها به دلیل مزیت های مختلفی که در پرورش آبزیان مختلف و خصوصا ماهیان زینتی از خود نشان داده اند، بسیار مورد توجه […]