فیلتر بیولوژیکی

استفاده از زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم گیاهی aquarium activated carbon
پرورش آبزیان زینتی

استفاده از زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم گیاهی aquarium activated carbon

  زغال اکتیو به دلیل عملکرد خاص خود برای کاربردهای مختلفی در آکواریومهای آب شور و شیرین یا تانکهای گیاهی کاربرد دارد.
نقش و کاربرد زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم آب شیرین
پرورش آبزیان زینتی

نقش و کاربرد زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم آب شیرین

امروزه زغال اکتیو در آکواریوم های آب شیرین به طور روزافزونی مورد اقبال و استفاده قرار گرفته است.  
آشنایی با زغال اکتیو یا کربن فعال شده How to use activated carbon in aquarium
پرورش آبزیان زینتی

آشنایی با زغال اکتیو یا کربن فعال شده How to use activated carbon in aquarium

  امروزه در آبزی پروری مدرن از مواد و ترکیبات مختلفی برای بهبود شرایط زیستی آبزیان یا کنترل کیفیت فیزیکو شیمیایی آب محیط زندگی آنها استفاده می شود. یکی از ترکیباتی که نقش و جایگاه مهمی در پرورش ماهیان زینتی و مدیریت کیفیت آب آکواریوم دارد ماده ای به نام زغال اکتیو یا کربن فعال شده است.
برای تصفیه آب آکواریوم سرامیک بهتر است یا بیوبال؟ What’s better: Bio balls or ceramic rings
پرورش آبزیان زینتی

برای تصفیه آب آکواریوم سرامیک بهتر است یا بیوبال؟ What’s better: Bio balls or ceramic rings

مدیریت کیفیت آب آکواریوم شامل اقدامات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی است تا سلامت و شادابی آبزیان ساکن آکواریوم تامین شود. تصفیه بیولوژیکی آب آکواریوم نیازمند حضور باکتریهای فعال در چرخه ازت است که این باکتریها خود نیازمند مکانی برای زیستی و تکثیر و کلونیزاسیون هستند. مواد مختلفی را میتوان برای افزایش سطح موردنیاز استقرار کلنی های باکتریایی در آکواریوم استفاده کرد که از مهمترین و بهترین آنها می توان به سرامیک و بیوبال اشاره کرد.  
نقش و کاربرد بیوبال (توپ زیستی) فیلتر در تصفیه آب آکواریوم
پرورش آبزیان زینتی

نقش و کاربرد بیوبال (توپ زیستی) فیلتر در تصفیه آب آکواریوم

فیلتراسیون بیولوژیکی آکواریوم نقش مهمی در بهبود کیفیت آب برای زندگی ماهی ها و سایر جانوران ساکن در آکواریوم دارد. بیوبال یا توپ زیستی را میتواند مدیای غالب برای سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی در آکواریوم و سامپ و فیلترها دانست.    
چطور می توانیم بیوبال فیلتر آکواریوم را تمیز کنیم؟
پرورش آبزیان زینتی

چطور می توانیم بیوبال فیلتر آکواریوم را تمیز کنیم؟

بیوبال به عنوان مدیایی اصلی در سیتم فیلتراسیون آکواریوم باید در شرایط مناسبی در فیلتر بیولوژیکی به کار گرفته شود تا حداکثر کارایی و عملکرد خود را داشته باشد.  
دکمه بازگشت به بالا