ماهی دست دار

نوامبر 23, 2018

ماهیهای راه رونده Walking fish – ambulatory fish

    ماهی راه رونده یا ماهی سیار به گونه هایی از ماهی ها اطلاق میشود که قادر به حرکت طولانی مدت در روی زمین و […]