مدیای فیلتر دست ساز

برای تصفیه آب آکواریوم سرامیک بهتر است یا بیوبال؟ What’s better: Bio balls or ceramic rings
پرورش آبزیان زینتی

برای تصفیه آب آکواریوم سرامیک بهتر است یا بیوبال؟ What’s better: Bio balls or ceramic rings

مدیریت کیفیت آب آکواریوم شامل اقدامات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی است تا سلامت و شادابی آبزیان ساکن آکواریوم تامین شود. تصفیه بیولوژیکی آب آکواریوم نیازمند حضور باکتریهای فعال در چرخه ازت است که این باکتریها خود نیازمند مکانی برای زیستی و تکثیر و کلونیزاسیون هستند. مواد مختلفی را میتوان برای افزایش سطح موردنیاز استقرار کلنی های باکتریایی در آکواریوم استفاده کرد که از مهمترین و بهترین آنها می توان به سرامیک و بیوبال اشاره کرد.  
نقش و کاربرد بیوبال (توپ زیستی) فیلتر در تصفیه آب آکواریوم
پرورش آبزیان زینتی

نقش و کاربرد بیوبال (توپ زیستی) فیلتر در تصفیه آب آکواریوم

فیلتراسیون بیولوژیکی آکواریوم نقش مهمی در بهبود کیفیت آب برای زندگی ماهی ها و سایر جانوران ساکن در آکواریوم دارد. بیوبال یا توپ زیستی را میتواند مدیای غالب برای سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی در آکواریوم و سامپ و فیلترها دانست.    
چطور می توانیم بیوبال فیلتر آکواریوم را تمیز کنیم؟
پرورش آبزیان زینتی

چطور می توانیم بیوبال فیلتر آکواریوم را تمیز کنیم؟

بیوبال به عنوان مدیایی اصلی در سیتم فیلتراسیون آکواریوم باید در شرایط مناسبی در فیلتر بیولوژیکی به کار گرفته شود تا حداکثر کارایی و عملکرد خود را داشته باشد.  
دکمه بازگشت به بالا