کانال تلگرام تکثیر و پرورش و نگهداری ماهیان زینتی

آشنایی با نگهداری، تکثیر و پرورش خرچنگ کامبارلوس Cambarellus – small freshwater crayfish
تکثیر و پرورش سخت پوستان و نرم تنان زینتی

آشنایی با نگهداری، تکثیر و پرورش خرچنگ کامبارلوس Cambarellus – small freshwater crayfish

خرچنگ کامبارلوس در آکواریوم خرچنگها انواع مختلفی داشته و از رنگها و طرح های متفاوتی برخوردارند. طبعا گونه های زینتی خرچنگ باید جثه مناسب برای نگهداری در آکواریوم، رنگ و طرح زیبا برای جذابیت نگهداری و پرورش آن و قابلیت سازگاری با دیگر گونه های جانوری و گیاهی موجود در آکواریوم، برای قرار گرفتن در اکوسیستم آکواریوم را داشته باشند. خرچنگ کامبارلوس که بر روی گیاه کابومبا نشسته است   از بین خرچنگهای زینتی آکواریومی می توان انواع کامبارلوس را نام ببریم که با نام خرچنگ کامبارلوس، میگوی کامبارلوس (نادرست)، خرچنگ cpo و خرچنگ کوتوله از آنها نام برده میشود و در رنگهای مختلف وجود داشته و  گونه ای با جثه کوچک و سازگاری خوب با گیاهان و ماهیان آکواریومی محسوب میشود.  عکس خرچنگ کامبارلوس – خرچنگ کوتوله پرتقالی Orange Dwarf Crayfish (CPO) خرچنگ های کوتوله در واقع از خویشاوندان نزدیک خرچنگهای بزرگ نظیر blue Procambarus alleni یا خرچنگ آبی یا خرچنگ آبی کهربایی electric blue crayfish است و بر خلاف بیشتر انواع خرچنگها، گونه ای صلح جو و مناسب برای بعضی از انواع تانکهای اجتماعی است ( ماهیان یا موجودات شکارچی خرچنگ نداشته باشد). عکس خرچنگ آبی یا خرچنگ آبی کهربایی electric blue crayfish   خرچنگ کامبارلوس  در واقع …
دکمه بازگشت به بالا