activated carbon

استفاده از زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم گیاهی aquarium activated carbon
پرورش آبزیان زینتی

استفاده از زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم گیاهی aquarium activated carbon

  زغال اکتیو به دلیل عملکرد خاص خود برای کاربردهای مختلفی در آکواریومهای آب شور و شیرین یا تانکهای گیاهی کاربرد دارد.
نقش و کاربرد زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم آب شیرین
پرورش آبزیان زینتی

نقش و کاربرد زغال اکتیو یا کربن فعال شده در آکواریوم آب شیرین

امروزه زغال اکتیو در آکواریوم های آب شیرین به طور روزافزونی مورد اقبال و استفاده قرار گرفته است.  
آشنایی با زغال اکتیو یا کربن فعال شده How to use activated carbon in aquarium
پرورش آبزیان زینتی

آشنایی با زغال اکتیو یا کربن فعال شده How to use activated carbon in aquarium

  امروزه در آبزی پروری مدرن از مواد و ترکیبات مختلفی برای بهبود شرایط زیستی آبزیان یا کنترل کیفیت فیزیکو شیمیایی آب محیط زندگی آنها استفاده می شود. یکی از ترکیباتی که نقش و جایگاه مهمی در پرورش ماهیان زینتی و مدیریت کیفیت آب آکواریوم دارد ماده ای به نام زغال اکتیو یا کربن فعال شده است.
دکمه بازگشت به بالا